Γνωρίζετε που βρίσκονται τα ευαίσθητα δεδομένα της Εταιρίας σας ;

Οι υπάλληλοι συχνά παίρνουν εμπιστευτικά δεδομένα και πληροφορίες μαζί τους και αυτό το πρόβλημα αφορά και υπαλλήλους που αποχωρούν απ την εταιρία σας
Σύμφωνα με μια μελέτη που διεξήγαγε η εταιρεία Osterman Reasearch, το 69% των οργανισμών που ερωτήθηκαν διαπίστωσε ότι υπέστη απώλεια δεδομένων ή πληροφοριών ως αποτέλεσμα της αποχώρησης των εργαζομένων τους: Είτε σκόπιμα είτε ακούσια, οι εργαζόμενοι ενδέχεται να πάρουν οικονομικά και εμπιστευτικά δεδομένα, στοιχεία πελατών, δεδομένα προϊόντων, δεδομένα μάρκετινγκ, roadmaps καθώς και πνευματική ιδιοκτησία μαζί τους σε άλλες εταιρείες.

Καλέστε μας να ζητήσουμε τις επιλογές σας και να σας προτείνουμε τις κατάλληλες λύσεις για την Εταιρία σας .